Хто є спадкоємцемХто моте бути визнаний спадкоємцем?

Хто є спадкоємцем

Спадкоємцями за заповітом і за законом можуть бути фізичні особи, які с живими на час відкриття спадщини, а також особи, яві були зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин (ст. 1222 Цивiльний Кодекс). Як бачимо, якщо заповіту немає і спадкування здійснюється за законом, то спадкоємцями можуть бути тільки фізичні особи. Якщо ж заповіт був складений, то успадковувати можуть і підприємства, і держава, і установи з організаціями (у тому числі й міжнародні).

«Подбав» Цивiльний Кодекс і про тих, хто не може успадковувати (ні за законом, ні за заповітом).

  1. Не мають права на спадкування особи, які навмисно позбавили життя спадкодавця або кого-небудь із можливих спадкоємців або зробили замах на їхнє життя (ст. 1224 Цивiльний Кодекс). Але якщо спадкодавець, знаючи про це, все-таки призначив таку особу своїм спадкоємцем за заповітом, то закон такий гуманізм дозволяє. Наголосимо, що зазначені вище діяння повинні підкріплюватися відповідним рішенням суду, що набуло чинності.
  2. Не мають права на спадкування особи, які навмисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести в нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування в них самих або в інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки в спадщині. Як і у попередньому випадку, для того щоб відсторонити таку особу від спадкування, потрібно заручитися відповідним рішенням суду.
  3. Не мають права на спадкування за законом батьки після дитини, щодо якої вони буди позбавлені батьківських прав і їх права не були поновлені на час відкриття спадщини (за заповітом таке спадкування можливе).
  4. Не мають права на спадкування за законом особи» які ухилялися від виконання зобов'язань щодо утримання сладкодавця, якщо ця обставина встановлена судом. Цей пункт, зважаючи на все, буде породжувати численні суперечки^ Позаяк поняття «зобов'язання щодо утримання» законом! не визначене, то все буде залежати від того, наскільки сторони зможуть переконати суддів у справедливості своеЬ позиції.
  5. Не мають права на спадкування за законом одна після іншої особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду (ст.ст. 39,40 СК1 України).
  6. За рішенням суду особа може бути відсторонена від нрава на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, що через похилий вік, важку хворобу або каліцтво був у безпомічному стані Цей пункт також викличе хвилю позовів від тих спадкоємців, які вважають, що інші допомагали покійному менше, ніж вони... І тут усе також буде залежати від того» хто приведе більше свідків і більшою мірою зможе вплинути на суд.

Як здійснюється спадкування земельних ділянок, заробітної плати? Як успадковуються обов'язки?

Цивiльний Кодекс не встановлює особливих процедур для спадкування землі. Виняток становлять випадки, коли земля якимсь чином «прив'язана» до іншого майна. Наприклад, до спадкоємців житлового будинку, інших будинків і споруд переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якому вони розміщені (ч. 2 ст. 1225 Цивiльний Кодекс).

Частина в спільній сумісній власності успадковується на загальних підставах. При цьому навіть немає необхідності виділяти її в натурі (ст. 1226 Цивiльний Кодекс). Можна, приміром, просто написати в заповіті, що «есе майно (рухоме і нерухоме), що належить мені на праві тільної сумісної власності, заповідаю...». І після смерті заповідача спадкоємець уже сам буде займатися питаннями виділення заповіданого йому майна, можливими суперечками тощо.

Суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодування у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним отримані за життя, передаються членам його сім'ї, а у випадку їх відсутності — входять до складу спадщини (ст. 1227 Цивiльний Кодекс). От тільки закон не уточнив, яким членам сім'ї все це віддавати. Поняття «член сім'ї» визначене в ст. З СК України: «Сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки». Тільки от незрозуміло, кому саме віддавати зазначені вище суми. Добре, якщо в родині лад, а якщо — ні? Як ці гроші ділити по справедливості? Цивільний кодекс відповіді на це питання не дає. Виходить, роботи судам додасться...

Вкладник має право розпорядитися правом на внесок у банку (фінансовій установі) на випадок своєї смерті, склавши заповіт або зробивши відповідне розпорядження банку (фінансовій установі). Якщо ж після цього власник рахунку склав заповіт, яким призначили нового спадкоємця рахунку, то заповідальне розпорядження банку втрачає свою чинність. Те саме відбувається й у випадку, якщо в такому заповіті заповідач розпорядився своїм майном повністю ("все моє майно заповідаю...").
 
Страхові виплати (страхове відшкодування) успадковуються на загальних підставах. Якщо страхувальник у договорі особистого страхування призначив особу, до якої повинне перейти право на одержання страхової виплати у випадку його смерті, це право не входить до складу спадщини (ст. 1229 Цивiльний Кодекс).
До спадкоємця переходить право на відшкодування збитків, завданих спадкодавцеві в договірних зобов'язаннях. Також спадкоємець одержує право зажадати від боржників померлого неустойку, якщо така була присуджена йому за його життя (за реальної швидкості виконання рішень суду органами виконавчої служби така ситуація цілком імовірна).


До спадкоємця переходить обов'язок відшкодувати майнову шкоду (збитки), що були завдані спадкодавцем. Якщо суд за життя спадкодавця присудив стягнути з нього неустойку або моральну шкоду, то ці платежі також повинні бути здійснені спадкоємцями. Закон, щоправда, обмежив розмір відповідальності спадкоємців щодо майнової і моральної шкоди вартістю отриманого ними в результаті спадкування рухомого і нерухомого майна. А з приводу неустойки, яку потрібно платити незалежно від того, скільки спадкоємці одержали! за заповітом, закон дозволив спадкоємцям звертатися в суд з позовами щодо зменшення розмірів неустойки. От тільки зменшуванії неустойку суд за законом не зобов'язаний, тож, можливо, заплатити за боргами треба буде більше, ніж отримано у спадщину...


Спадкоємці зобов'язані відшкодувати розумні витрати, які були зроблені одним з них або іншою особою на утримання, догляд, лікування і поховання спадкодавця.