Росписка отримання грошей за гараж

Розписка
(про отримання грошей)

м. Канiв                                              10.02.2013 року

Розписка в отримання грошей (зразок)

Я, Сергiйчук Петро Васильович, паспорт серія АА № 556677 виданий Канiвським РВ УМВС України в Черкаській області 10 вересня 2000 року, ідентифікаційний № 5566887722 мешканець м. Канева Черкаської області, вул. Ленiна, буд. 5, кв. 8, отримав у присутності свідків Петренка Iвана Олександровича мешканця м. Канева Черкаської області, вул. Ленiна, буд. 5, кв. 9 (паспорт серія АА № 665577 виданий Канiвським РВ УМВС України в Черкаській області 07 вересня 2000 року, ідентифікаційний № 6655887722) та Сiрого Степана Миколайовича мешканця м. Канева Черкаської області, вул. Ленiна, буд. 5, кв. 10 (паспорт серія АА № 776655 виданий Канiвським РВ УМВС України в Черкаській області 06 вересня 2001 року, ідентифікаційний № 7766558822) від Опанасенка Олега Володимировича, паспорт серія АА № 880099 виданий Канiвським РВ УМВС України в Черкаській області 15 сiчня 2003 року ідентифікаційний № 9966558822 мешканця м. Канева Черкаської області, вул. Ленiна, буд. 5, кв. 7, кошти у сумі 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) в рахунок оплати за продаж залізного гаражу (тимчасова будівля), розташований на земельній ділянці, на подвір’ї будинку за адресою: м. Канева Черкаської області, вул. Ленiна, будинок 5 площею 24 кв.м.

Сума 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) сплачена мені, Опанасенком О.В., за будівлю вищевказаного гаражу є остаточною, сплачена в повному обсязі, ніяких претензій до нього я не маю.

10 лютого 2014 року                            (Пiдпис)                  Сергiйчук П.В.

 

Свідки:                (Пiдпис)             Петренко I.О.
                           (Пiдпис)             Сiрий С.М.

Розписка в отримання грошей (зразок)

Расписка в получении денег (на русском языке)